กลุ่ม 01 อมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email
118-นางสาวอิสริยาพร-ศิริเจริญนางสาวอิสริยาพร ศิริเจริญ
พน้กงานราชการ
ครูนิเทศก์
 กลุ่มอมก๋อย
โทรศัพท์มือถือ : 

IMG_2916นางสาวอุดมลักษณ์ ตะริโย
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านรังบี้
043-นางอมรพรรณ-สุวรรณเดชนางอมรพรรณ สุวรรณเดช
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านรังบี้
SangArun_Uthaipolนางแสงอรุณ อุทัยผล
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยจิโน
นายนรินทร์ ก้านต่อดอก
ครู กพด.
ศศช.บ้านห้วยจิโน
varintirakankham@gmail.com
นายวัชรินทร์  แก้วมาลา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง
013 นางสาวสุรภี  กสิวุฒินางสาวสุรภี กสิวุฒิ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง
016 นางประทุม  ทิปัญญานางประทุม ทิปัญญา
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย
020 นางสาวแสนดี พลพิทักษ์ชาตินางสาวแสนดี  พลพิทักษ์ชาติ
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย
029-นางเลิศขวัญ-วงศ์แต๋นางเลิศขวัญ วงค์แต๋
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านยองแหละ
_MG_3217นางกฤษดาพร แสนศรี
ครู กพด.
ศศช.บ้านยองแหละ
019 นางภคินี  แดงมานางภคนี แดงมา
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยตองสาด
053-นายสนิท-เจอพิมานนายสนิท เจอพิมาน
พนักงานราชการ

ศศช.บ้านห้วยตองสาด
Nuchnapha_Sookfun-1นางสาวนุชนาภา สุขฝั้น
พนักงานราชการ
ศศช.บ้านผาแดง
นางสาวกานต์พิชชา  กติกาโชคสกุล
ครู กพด.
ศศช.บ้านผาแดง
WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress