ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ

Print Friendly, PDF & Email

22 มกราคม 2557 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ นางธัญภา เปมานุลักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 1 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยช่วงเช้าได้บรรยายสรุปภารกิจด้านการศึกษาของ กศน.อำเภออมก๋อย ต่อมาได้นำคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ศศช.บ้านยองแหละ ศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง และ ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย ตามลำดับ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress