สำรวจพื้นที่ประชุมเตรียมงานสร้างป่าสร้างรายได้

Print Friendly, PDF & Email

7 ก.ค. 58 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู ได้สำรวจและเตรียมการพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เพื่อเตรียมต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน. วันที่ 13 ก.ค. 58 เวลาต่อมาได้ประชุมชาวบ้านภาคกลางคืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนันตำบลสบโขง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกษตรที่สูงดอยแบแล และเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการคุ้มครองสถานีเกษตรที่สูงดอยแบแล

รับมอบบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Print Friendly, PDF & Email

24-25 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขึ้นไปติดตามการก่อสร้างและทำพิธีรับมอบอาคารบ้านพักครูจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ศศช. โดยปี 2557 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างบ้านพักครูให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จำนวน 11 ศูนย์การเรียน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly, PDF & Email

18 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลางกรณีไฟไหม้หมู่บ้าน 23 หลังคาเรือนเพิ่มเติม ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหมู 23 ตัว อาหารหมู 23 กระสอบ ไก่พื้นเมือง เครื่องครัว และอุปกรณ์ต่อท่อน้ำประปาภูเขาที่ใช้ในชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 147,593 บาท

มอบเงินช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly, PDF & Email

22 เมษายน 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ได้มอบเงินช่วยเหลือที่ผู้ใจบุญบริจาคผ่าน กศน.อำเภออมก๋อย เพิ่มเติมให้กับผู้ประสบอัคคีภัย กรณีไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง 23 หลังคาเรือน เป็นเงิน 98,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละครอบครัว นำไปจัดซื้อวัสดุเตรียมสร้างบ้านในต้นปี 2559

การช่วยเหลือกรณีไฟไหม้หมู่บ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly, PDF & Email

ตามที่เกิดเหตุไฟไหม้ หมู่บ้านแม่ฮองกลาง 23 หลังคาเรือนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ในจำนวนนี้มีบ้านพักของนักเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลาง ประสบภัยจำนวนหนึ่ง กศน.อำเภออมก๋อย จึงดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านแม่ฮองกลาง ตำบลนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

เบื้องต้น กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ  ธรรมบัญฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท รวม 24 หลังคาเรือน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท ในวันที่ 6 เมษายน 2558 ขณะนี้ชาวบ้านแม่ฮองกลางกำลังหาพื้นที่ในการสร้างหมู่บ้านใหม่และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทนภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ฮองกลางที่แห่งใหม่ เมื่อได้สถานที่สร้างหมู่บ้านที่แน่นอน ศูนย์ กศน.อำเภออมก่อยและคณะกรรมการอำเภออมก๋อย  จะดำเนินการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

 

รองเลขาธิการกศน.ติดตามการดำเนินงาน

Print Friendly, PDF & Email

6 ธันวาคม 2557 ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการ กศน.เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ที่เราชาว กศน.ไปถักทอสร้างโอกาสทางการศึกษาในที่ๆโรงเรียนในระบบไม่สามารถเข้าไปถึง จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของครู กศน.บนดอยที่เรียกว่าครู ศศช.(ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”) ที่ทำการสอนเด็กและเยาวชนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาลไปถึงในระดับประถมศึกษา พร้อมกับการสอนวิชาอาชีพ ทั้งสุขอนามัยในชุมชน จนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอขอบคุณ https://www.gotoknow.org/posts/581831

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress