เลขาธิการ กศน.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Print Friendly, PDF & Email

13 ก.ค. 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีปลูกป่าในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558
กศน.อำเภออมก๋อยจัดพิธีปลูกป่าเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภออมก๋อย มีความตื่นตัวในโครงการฯ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องจัดขึ้นที่หมู่บ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ 5 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม มีแปลงปลูกป่ามีจำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 13 ไร่ มีพันธุ์พืชที่ปลูกแบ่งเป็นไม้ป่าได้แก่ ต้นเนียง ต้นพยุง ต้นมะขามป้อม และต้นยางนา ส่วนไม้เกษตรได้แก่ ต้นอะโวคาโด และต้นกาแฟ

อบรมการสอนภาษาอังกฤษครู ศศช.อำเภออมก๋อย

Print Friendly, PDF & Email

11-12 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับคณมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรครู โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับครูในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5

สำรวจพื้นที่ประชุมเตรียมงานสร้างป่าสร้างรายได้

Print Friendly, PDF & Email

7 ก.ค. 58 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย และคณะครู ได้สำรวจและเตรียมการพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย เพื่อเตรียมต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน. วันที่ 13 ก.ค. 58 เวลาต่อมาได้ประชุมชาวบ้านภาคกลางคืน ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำนันตำบลสบโขง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกษตรที่สูงดอยแบแล และเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการคุ้มครองสถานีเกษตรที่สูงดอยแบแล

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา

Print Friendly, PDF & Email

12 มิถุนายน 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล นายพิสิทธิ์ อุ่นอุดมวนา ครู กพด. (อัตราจ้าง) สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย เสียชีวิตจากโรคไตวาย พร้อมกันนี้ได้มอบเงินทำบุญช่วยเหลือครอบครัวและทายาท ในนาม กศน.อำเภออมก๋อย ณ บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลาง

Print Friendly, PDF & Email

18 พฤษภาคม 2558 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนบ้านแม่ฮองกลางกรณีไฟไหม้หมู่บ้าน 23 หลังคาเรือนเพิ่มเติม ประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงหมู 23 ตัว อาหารหมู 23 กระสอบ ไก่พื้นเมือง เครื่องครัว และอุปกรณ์ต่อท่อน้ำประปาภูเขาที่ใช้ในชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 โดยงบประมาณจากกองทุนช่วยเหลือไฟไหม้บ้านแม่ฮองกลาง จำนวน 147,593 บาท

กศน.อมก๋อยถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช

Print Friendly, PDF & Email

23 ตุลาคม 2557 นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน การเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress