อบรมกระบวนการเรียนรู้ กศน.การปลูกถั่วมะแฮะ

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จัดทำโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามพระราชดำริ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ให้พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกถั่วมะแฮะเป็นพืชเบิหนำในเบื้องแรก การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 325 คน ได้แก่ครู กศน. พื้นที่อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา ได้รับฟังบรรยายพิเศษจากคณะวิทยากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 และสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress