ติดตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ได้เดินทางติดตามงานการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ และ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามโครงการในสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง กศน.อมก๋อย บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress