อบรมการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือ

Print Friendly, PDF & Email

12-16 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรบัณฑิต ผอ.กศน.อำเภออมก๋อย นำบุคลากรครูเข้าร่วมอบรมในโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งเสริมการรู้หนังสือพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการวิจัย รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ ผอ.สังคม โทปุรินทร์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๕ อำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress