วีดีทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. อบรมเก็บข้อมูล

Print Friendly, PDF & Email

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดย อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัย OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัด”การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักศึกษา กศน.อำเภออมก๋อย เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แบบออ­นไลน์ ในพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ต­่างๆ ที่สำคัญให้กับชุมชน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ­ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิ­ตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภ­ออมก๋อยอย่างยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่­อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น: เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่”

httpv://www.youtube.com/watch?v=jzO3mVF7ik4

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress