อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ

Print Friendly, PDF & Email

10-11 มกราคม 2557 กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรและนักศึกษา กศน.  เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น”  และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับประชาชนในชุมชนเพื่อการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ในพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นวิทยากรและหัวหน้าโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภออมก๋อย

 

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress