อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรครู

Print Friendly, PDF & Email

8-10 พฤษภาคม 56 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมบุคลากรครู ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเอกสารสำนักงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ให้สามารถใช้งานและประยุกต์การใช้คอมพิวเตอร์ ได้ตามสมรรถนะครู

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress