สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการ

Print Friendly, PDF & Email

22 มกราคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง ตำบลสบโขง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย เพื่อให้เด็กและเยาวชน พี่น้องประชาชน ในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กศน.อำเภออมก๋อย โดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือ และการส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย

WordPress theme: Kippis 1.15

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress