วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประเพณีสลุงหลวง
            เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 เมษายน ของทุกปีผู้จัดงานหลักคือเทศบาลนครลำปาง โดยในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย ซึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยถือเป็นการสิ้นสุดปีเก่า ขึ้นสู่ปีใหม่ตามแบบโบราณของถิ่นลานนา โดยมีการอัญเชิญพระพุทธรูปให้ประชาชนชาวลำปางได้มาสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของภาคเหนือ และยังมีการปิดถนนสายหลักกลางเมืองลำปางเพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้เล่นสาดสงกรานต์ กัน ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ญาติพี่น้องของคนลำปางที่ไปทำงานในต่างจังหวัดได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกัน และมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่นับถือ รวมถึงบิดามารดาด้วยเพื่อขอพร และขออภัยต่อกันที่ล่วงเกิน หลังจากวันที่ 14 แล้ว ในวันที่ 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ประชาชนชาวลำปางก็จะมีประเพณีการขนทรายเข้าวัด โดยถือว่าในแต่ละปีชาวไทยพุทธนิยมเดินทางไปทำบุญที่วัดกันมาก และทุกครั้งได้ทำให้ดินทรายในวัดหายไปจากการเดินเข้าออก ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการขนทรายเข้าวัดเพื่อทดแทนทรายที่ได้นำออกไปจากวัดโดยไม่ตั้งใจ
 
ประเพณีล่องสะเปา
 
            เป็นประเพณีที่มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณ ทางภาคกลางจะเรียกประเพณีนี้ว่า ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี       ผู้จัดงานหลักคือเทศบาลนครลำปาง โดยในช่วงเวลาดังกล่าว น้ำฝนที่ตกลงมาในฤดูฝนได้สิ้นสุดลงแม่น้ำลำคลองเริ่มจะมีน้ำมากเหมาะที่จะมีการจัดงานลอยกระทงขึ้น จุดมุ่งหมายของการลอยกระทงคือการปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเรา โดยการบูชาพระแม่คงคาด้วยกระทงที่ใส่ชิ้นส่วนของร่างกายเช่น เส้นผม เล็บมือ พร้อมด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยให้ล่องอยไปกลางลำน้ำ ผ่านพ้นจากตัวเรา ในจังหวัดลำปาง มีประเพณีลอยกระทง หรือล่องสะเปามานานแล้ว โดยในแต่ละปีจะมีการประกวดความสวยงามของกระทงขนาดใหญ่ โดยมีนางงามแต่งชุดไทยเข้ามาร่วมประกวดด้วยการนั่งบนกระทงขนาดใหญ่ออกเดินไปตามเส้นทางต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองลำปาง พร้อมการแสดงแสงสีบนกระทงด้วย นอกจากนั้นจะมีการละเล่นพลุ ดอกไม้ไฟกับตลอดทั้งเมือง เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่ง ชั่วร้ายออกไป
 
งานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ- รถม้า ลำปาง
 

            จัดขึ้นทุกวันที่ 1 เดือนเมษายน เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถไฟรถม้าลำปาง ซึ่งเป็นพาหนะสำคัญที่ชาวลำปางใช้สัญจรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันรวมได้ 90 ปี ตั้งแต่รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯมาสู่ลำปาง เป็นขบวนแรก เมื่อปี 2459 ในสมัยของรัชกาลที่ 6 และมีการนำรถม้ามาให้บริการบนเส้นทางหลวงของมณฑลสายเหนืออีกด้วย จึงนับว่ารถไฟและรถม้ามีบทบาทสำคัญต่อนครลำปางเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานจึงเป็นการสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น ชมตลาดย้อนยุค (กาดหมั้ว) ชมและเลือกซื้อ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปาง ประกวดคาวบอยชาย และ หญิง นิทรรศการจากหน่วย งานองค์กรในจังหวัดลำปาง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง นั่งรถไฟเล็กชมเมืองลำปาง การจัดมหกรรมอาหาร การบริการท่องเที่ยว สะโตกคำ พร้อมแสง สี เสียง
 
เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
 
 


 
            จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ประชาชนจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในแถบภาคเหนือ เพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น โดยนำจุดเด่นของอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองบานสะพรั่งพร้อมกัน สร้างทัศนียภาพให้งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะมีความสวยงาม ตรึงใจนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมภายในงานที่มีความยิ่งใหญ่น่าสนใจ ผสมผสานสาระความรู้ ความบันเทิงที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ยังมีส่วนในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มามาย ทั้งการแสดง แสง สี เสียง เกี่ยวกับประวัติของเหมืองถ่านหิน การแสดงดนตรีจากศิลปินระดับประเทศผลัดเวียน เปลี่ยนมาขึ้นเวทีกันตลอดทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีลานกิจกรรมสำหรับผ่อนคลาย อาทิ การแข่งขันสไลเดอร์ การแข่งขันวิ่ง Fun Run การแสดงเครื่องบินเล็ก รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งบนเวที และชมรมถ่ายภาพแสดงรถออฟโรดด้วย