ข้อมูลพื้นฐานทุ่งบัวตอง

  • ประวัติความเป็นมาผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทุ่งบัวตอง
  • ดอกบัวตองหรือMexican Sunflower มีแหล่งกำเนิดในแถบทวีปอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
    จัดเป็นวัชพืชวงศ์เดียวกับทานตะวัน ดาวเรือง และต้นสาปเสือ ด้วยรูปที่คล้ายคลึงกับดอกทานตะวันบางครั้งจึงถูกเรียกว่าทานตะวันป่า
    กล่าวกันว่าผู้ที่นำเมล็ดพันธ์บัวตองเข้ามาในดอยแม่อูคอนี้คือมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ แม้จะไม่มีหลักฐานว่ามิชชันนารีผู้นั้นเป็นใคร แต่พอจะอนุมานได้ว่า ดอกบัวตองคงเข้ามาแพร่กระจายในดินแดนแถบนี้ไม่เกิน 80 ปี มานี้เอง เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนปกคลุมด้วย  ป่าไม้หนาทึบจนกระทั่งบริษัทบอมบ์เบย์เบอร์ม่า ได้รับสัมปทานทำป่าไม้เพื่อนำไม้สักออกขาย ป่าที่เคยหนาทึบจึงกลับกลายเป็นที่โล่งเปิดทางให้บัวตองซึ่งขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่โล่ง เข้าเบ่งบานครอบครองพื้นที่จนถึงในปัจจุบัน ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีความสวยงามมากผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทุ่งบัวตอง
  • ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน