การเดินทางไปทุ่งบัวตอง

  • รูปภาพที่เกี่ยวข้องโดยรถยนต์
  • จากตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับรถตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 201 ให้เลี้ยวแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1263 ไปประมาณ 12 กม. แล้วให้แยกเข้าถนนสายบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ไปอีก 14 กม. ถึงดอยแม่อูคอ
  • จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 1263 (แม่แจ่ม-ขุนยวม) ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ระยะทาง 76 กม. แล้วแยกเข้าไปอีก 14 กม. ถึงดอยแม่อูคอ