ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชิวิตชาวบ้านรักไทย
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
2. ชิมชาฟรี 
เลือกซื้อชาเป็นของฝาก มีให้เลือกหลากหลาย อาทิชาเขียว ชาอู่หลง ชามะลินอกจากนี้ยังมีอาหารจีนยูนนาน เลิศรส ขาหมูหมั่นโถว ก๋วยเตี๋ยวยวน ที่รสชาติอร่อยเด็ดอย่าบอกใคร แถมเลือกซื้อของฝากอื่นๆ อาิเช่น บ๊วยจีน ลูกท้อ เสื้อ รองเท้าจีน
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3.ชมหมอกลอยเหนือน้ำกับบรรยกาศดีๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ้านรักไทย ไร่ชา โรงอบชารูปภาพที่เกี่ยวข้อง
4.ชมไร่ชา
เป็นแนวยาวตามเนินเขารอบๆ บ้านรักไทย ศึกษาวิธีการปลูก – เก็บใบชา และเพลิดเพลินกับการขี่ฬอ ชมไร่ชา ชมการอบใบชาในโรงอบใบชา
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ้านรักไทย ไร่ชา โรงอบชา
5.ชมวิถีชีวิตของชาวจีนยูนนาน
กับการแปรรูปอาหาร องค์ความรู้ที่ สืบทอด ในการถนอมอาหาร พืช ผัก สามารถเก็บไว้รับประทานได้นา
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง