น.ส.กาญจนา  หฤทัยอุดมศักดิ์   ชั้น.ม.4/1 เลขที่ 11                                                                                                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปพายอาชุดนักเรียน
ชื่อเล่น นานา เกิดวันอังคารที่ 26 เดือน มิถุนายน 2544
บ้านกอกหลวง ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

น.ส.ทับทิม เดชเรืองธรรม  ชั้น.ม.4/1  เลขที่ 11

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปพายอาชุดนักเรียน

ชื่อเล่นชื่อ นิม เกิดวันศุกร์ที่ 15 เดือน ธันวาคม 2543
บ้านแม่ต้อบเหนือ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน